Kuuntele tutkijaa -ohjelmasarjassa vieraana professori Kaisa Herne.

Aiheena on hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään sitä kuinka voimme saada toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle? Miten tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon päätöksenteossa?

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Nelivuotista hanketta (2017-2021) rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.