Toimitus

Tampereella 98,4 MHz, kaapelissa 101,5 MHz ja striimattuna netissä

Radio Moreeni on Tampereen yliopiston omistama paikallisradio. Aseman toiminnasta vastaa Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta.

Moreeni radioi kaikki yliopiston journalistiikan kursseilla toteutetut radiolähetykset ja opiskelijoiden kurssitöinään tekemät podcastit. Lisäksi lähetämme muitakin korkeakouluyhteisön podcasteja ja joitakin journalistiikan luentoja.

Olemme radioaalloilla 24 tuntia vuorokaudessa. Puheohjelmamme radioidaan aamuisin ja iltapäivisin. Muuna aikana lähetämme klassista musiikkia otsikolla Klassiset tunnit.

Äänessä vuodesta 1989

Radio Moreeni aloitti toimintansa 4.9.1989 Yliopistoradion nimellä. Moreeni on Suomen ainoa yliopiston omistama paikallisradio.

Ensimmäisenä päätoimittajana ja radion hengen luojana toimi kevääseen 1994 asti Seppo Huiku. Hän halusi tehdä uudesta radiosta paitsi yliopiston myös kaikkien tamperelaisten kanavan. Jo silloin Moreeni halusi ylittää raja-aitoja – tuoda yliopiston lähemmäksi ympäristöään.

Ensimmäisen vuoden jälkeen ohjelmisto painottui entistä enemmän kulttuuriin, joten myös nimenvaihto tuli ajankohtaiseksi. Ei siis ole sattumaa, että aseman nimi Moreeni ankkuroi sen paitsi Tampereen maaperään myös elävään kulttuuriperintöön. Niinpä Moreenin aalloilla on aina sallittu ripaus taiteilijan vapautta.

Olli Ylönen hoiti päätoimittajan sijaisuutta syksyyn 1995 asti, jolloin radion vetovuoroon ryhtyi Liisa Riekki. Hän syvensi Moreenin suhteita paikalliseen kulttuuri- ja järjestöelämään. Riekin siirryttyä myöhemmin MTV3:een hänen sijaisekseen tuli toimittaja Ritva Alpola.

Päätoimittajaksi valittiin syksyllä 1998 Jari-Pekka Vuorela, jonka vankka jazz-tuntemus toi Moreenille runsaasti uusia musiikkiohjelmia. Kanavalla esitettiin muun muassa hänen toimittamansa kuusikymmentäkaksiosainen sarja Duke Ellingtonista.

2000-luvulla

Elokuussa 2001 päätoimittajan tehtävän otti vastaan Maarit Virkkula. Hänelle Moreeni tuli tutuksi jo opiskeluvuosina Tampereen yliopistossa. Virkkulan aikana Moreenin toiminta sai uutta potkua. Moreenia saattoi kuunnella aamusta iltaan, kun päivittäinen lähetysaika piteni.

Syksyllä 2004 päätoimittajan tehtävät jaettiin siten, että varsinainen päätoimittaja toimii myös radiotyön lehtorina, ja käytännön asioita hoitaa toimituspäällikkö. Päätoimittajaksi tuli Marko Ala-Fossi ja toimituspäälliköksi Mervi Leino.

Päätoimittaja Marko Ala-Fossi on työskennellyt pitkään Yleisradiossa, aluksi uutistoimittajana ja -tuottajana Seinäjoella ja sittemmin kouluttajana ja asiantuntijana Radio- ja televisioinstituutissa (RTI) sekä YLEn Ohjelmakehitysyksikössä. Viestinnän tutkijana Ala-Fossi on keskittynyt ensisijaisesti radiotutkimukseen. Hänen väitöstyönsä (2005) oli ensimmäinen suomalainen kaupallista radiota käsittelevä akateeminen väitöskirja.

Moreenin ensimmäinen toimituspäällikkö Mervi Leino on tuttu ääni Moreenin aalloilla jo vuodesta 1999. Toimituspäällikkönä ollessaan hän osallistui Tampereen ja Dar es Salaamin yliopistojen väliseen yhteistyöhön ja kävi opettamassa tansanialaisia yliopisto-opiskelijoita Dar es Salaamissa.

Talvella 2008–2009 Ala-Fossia sijaisti toimittaja Eeva Mäntymäki. Radiotyön ohella hän on tutkinut sekä radiota että Yleisradiota. Hänen lisensiaattityönsä (2002) käsitteli kuuntelijoiden radiosuhteita. Syksyllä 2006 valmistuneen väitöskirjan aiheena olivat populaarit Yleisradio-diskurssit.

Moreenin toimituspäälliköksi tuli elokuussa 2008 toimittaja Eveliina Niskanen Ylestä. Moreeni oli tullut tutuksi Tampereen yliopiston kasvatille jo opiskeluaikoina, jolloin Niskanen oli kanavalla sekä harjoittelijana että pitkäaikaisena avustajana.

2010- ja 2020-luvuilla

Vuonna 2012 Päivi Harkko otti vastaan toimituspäällikön pestin. Hän on valmistunut Tampereen yliopistosta ja työskennellyt mm. SUN Radion toimittajana.

Päätoimittaja Marko Ala-Fossi keskittyi vuosina 2014 – 2016 Broadcasting in the Post-Broadcast Era: Policy, Technology, and Content Production -tutkimushankkeeseen, jona aikana hänen sijaisenaan viestinnän, median ja teatterin yksikön radiotyön opettajana ja Radio Moreenin vs. päätoimittajana oli pitkän linjan vapaa toimittaja ja media-alan opettaja Gilbert Granholm.

Syksyllä 2017 toimituspäälikön pestin otti jälleen vastaan Eveliina Niskanen, nykyisin Eve Sulonen.

Vuoden 2022 alussa Radio Moreenin toiminta muuttui niin, että kanava keskittyy jatkossa journalistiikan opetukseen ja opiskelijoiden tekemiin ohjelmiin. Vuoden 2024 alusta lähtien päätoimittajan tehtäviä on hoitanut yliopistonlehtori Kari Koljonen.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial