Ensimmäiset nykymuotoisen Tampereen ylioppilaskunta TREYn järjestämät edustajistovaalit on juuri pidetty, ja 49 edustajaa varajäsenineen valittu. Ylioppilaskunnan strategiasta, toiminnasta ja taloudesta päättävä edustajisto uudistui reippaasti: peräti kolme neljäsosaa edaattoreista on uusia – niin myös vaalien ääniharava Sofia Sarmala.

Sofia_Sarmala

Neljättä vuotta lääketiedettä opiskeleva Sofia Sarmala keräsi 121 äänen potin ja jätti kirkkaasti taakseen seuraavaksi eniten eli 90 ääntä saaneen, viestintätieteilijöiden yhteislistalta valitun Teemu Juutilaisen.

Sofia Sarmala on Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry:n puheenjohtaja, ja uskookin tukijajoukkonsa olevan vahva juuri ainejärjestössään.

”Ehkä sain myös vaalien aikana tuotua esiin konkreettisia asioita, joita Medaattorien vaaliliitto ajaa edustajistotyössä. Keskeiset tavoitteet ovat, että TREY on keskeinen järjestöjen tukija korona-aikana, ja että sen resurssit kohdennetaan ja keskitetään ylioppilaskunnan toiminnan edistämiseen. Kolmas tärkeä tavoite on Kaupin kampuksen aseman vahvistaminen osana yliopistoyhteisöä”, Sarmala sanoo.

Sofia Sarmalan mielestä ylioppilaskunta ja yliopistoyhteisö ovat keskittyneet pitkälti Hervannan ja keskustan pääkampuksen akselille. ”Kaupin kampuksen asema ei ole oikein näkynyt yliopistojen yhdistymisen myötä. Toisinaan unohtuu, että myös Kaupissa on vahvaa osaamista, ja se terveyden kärki jää huomaamatta.”

Opiskelijapolitiikasta Sarmala sanoo kiinnostuneensa, kun huomasi sillä olevan todellista merkitystä arkipäivän käytännöissä. ”Olen vaikuttanut paikallisella tasolla lääkiksen puolella, mutta on paljon asioita, joihin ei voi vaikuttaa siellä eikä tiedekunnassa niin, että se näkyisi opiskelussa ja muussa elämässä.”

Edustajistosta suurin osa uusia kasvoja

Tampereen ylioppilaskunta TREY on noin 18 000 jäsenellään maan toiseksi suurin ylioppilaskunta. Sen 49-jäseninen edustajisto päättää ylioppilaskunnan strategiasta, toiminnasta ja taloudesta. Niistä päättämään oli tarjolla kaikkiaan 369 ehdokasta.

Keskiviikkona päättyneissä vaaleissa annettiin runsaat 5000 ääntä. Vaalien äänestysprosentti oli hivenen alle 30, kun se kaksi vuotta sitten oli miltei 39. Silloin oli kyseessä vaalit, joissa valittiin edustajisto yhdistyvien ylioppilaskuntien ensimmäiselle edustajistokaudelle.

”Silloin kaksi vuotta sitten toiminnan painotukset ja edustajiston valtasuhteet toimivat yhdistymisaikana hyvänä äänestäjiä vetäneenä magneettina”, arvelee TREYn pääsihteeri ja vaalien vastuuhenkilö Venla Monter.

Koronallakin lienee osuutta alhaisempaan äänestysinnokkuuteen. Sen vuoksi ei nyt voitu tehdä perinteistä vaalimarkkinointia suoraan järjestöjen jäsenille. Kampuksilla, järjestöjen tiloissa ja killoissa ei nyt voitu kokoontua kasvokkain, mikä on voinut vähentää tietoisuutta vaaleista.

Täysin sähköisesti järjestetyn äänestyksen tulos piti edustajiston valtasuhteet varsin samanlaisina kuin nykyedustajistossa. Kasvot edustajistossa sen sijaan vaihtuvat: peräti kolme neljäsosaa kokoonpanosta on uusia edaattoreita.

”Siitä päätellen, mistä vaaliliitot vaalien aikaan paljon puhuivat, tulevat uutta edustajistoa keskusteluttamaan ainakin opintojen monimuotoinen suorittaminen myös jatkossa korona-ajan jälkeen sekä opiskelijoiden hyvinvointi ja yhteisöllisyys”, arvelee Venla Monter.

Uusi TREYn edustajisto alkaa kaksivuotisen kautensa ensi vuoden alussa. Marraskuun lopulla se kokoontuu valitsemaan itselleen puheenjohtajiston ja hallituksen.

RATTOISAlle eniten paikkoja

TREYn edustajistovaaleissa eniten ääniä ja edustajistopaikkoja sai RATTOISA, joka oli rakennustekniikan, arkkitehtuurin, tuotantotalouden ja tietojohtamisen opiskelijoista koostuva ainejärjestöpohjainen ja poikkitieteellinen vaaliliitto. Liitto sai 5 paikkaa.

Edustajistosta 4 paikkaa saivat Pro Kasvatustieteilijät, Vapaaboomarit, Hallintotieteiden liitto, Medaattorit sekä Vihreä lista. Kaikkiaan 19 vaaliliitosta kolme jäi vaille paikkoja, ja muut saivat 1-3 paikkaa.

Sofia Sarmalan ja Teemu Juutilaisen jälkeen eniten ääniä saivat Antti Vuorisalo (Medaattorit, 72 ääntä), Tuomas Nyrhilä (Medaattorit, 72), Noora Toivonen (Medaattorit, 71), Noora Tapio (Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, 70) ja Samuli Lähteenmaa (Kokoomus – Oikeisto-opiskelijat, 70).

Toimittaja: Pia Sivunen