Vuoden vaihteessa voimaan tullut lakimuutos opiskelijoiden terveydenhoitomaksun perinnässä tuli monelle yllätyksenä. Uusi käytäntö edellyttää tutkinto-opiskelijoilta tarkkuutta ja hyvää muistia, koska maksusta ei lähetetä erillistä laskua.

Entinen YTHS-maksu eli opiskelijaterveydenhoitomaksu siirtyi vuoden vaihteessa ylioppilaskunnilta Kelan perittäväksi. Lainmuutoksesta tiedotettiin aktiivisesti yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa, sillä Kela edellyttää opiskelijoiden hoitavan maksun oma-aloitteisesti. Muutokset tutuissa käytännöissä ovat herättäneet hämmennystä. 

“Mitään poikkeuksia maksuvelvollisuudessa ei ole, kaikkien läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden tulee hoitaa maksu,” korostaa tiimipäällikkö Emmi Lehtonen Kelasta. “Noin 210 000 opiskelijaa maksoi laskun ajallaan. Kiitos heille kaikille.”

Miksi laskua ei voitu lähettää?

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on erilaisia käytäntöjä läsnäolevien opiskelijoiden kirjaamisessa sekä ilmoittautumisaikatauluissa. Tieto maksuvelvollisista opiskelijoista kulkeutuu Kelalle jälkikäteen. Koska ajantasaista rekisteriä ei ole, haluttiin välttää aiheettomista laskuista aiheutuvaa hämminkiä.

“Aikataulu aiheuttaa sen, ettei perinteistä laskutusta pystytä tekemään,” Emmi Lehtonen toteaa.

Viestintä ei tavoita kaikkia

Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien tiedotusyhteistyö Kelan kanssa on ollut Emmi Lehtosen mukaan kiitettävää. Viestintä ei ole kuitenkaan tavoittanut kaikkia opiskelijoita. Tampereen ylioppilaskunta TREY on saanut paljon yhteydenottoja maksuvelvollisuuteen liittyen, kertoo TREY:n hyvinvointi- ja terveysvastaava Miska Puputti

“Tiedottamisella on vaikutusta maksujen maksamattomuuteen. Mutta myös se, että on tullut iso muutos, josta opiskelijat eivät välttämättä ole olleet tietoisia syksyllä ylioppilaskunnan maksua maksaessaan.”

Tiedottamisessa on parannettavaa, jotta sama ei toistuisi jälleen ensi syksynä. 

“Tiedottamisen vastuu kuuluu monille toimijoille tässä tilanteessa. Päävastuu tiedottamisesta kuuluu Kelalle ja YTHS:lle, mutta yliopisto ja ylioppilaskunta voivat olla mukana tukemassa viestinnässä.”

Jos huomautuslasku ehti tulla postilaatikkoon, paras tapa hoitaa asia on maksaa lasku pois mahdollisimman nopeasti, korostavat Kelan Lehtonen ja TREY:n Puputti.


Toimittaja, kuva: Hanne Vuorela