Suomen pelimuseon tutkija Niklas Nylund tarkastelee väitöskirjassaan digitaalisten pelien muuttumista kulttuuriperinnöksi. Virallisten organisaatioiden osallistuminen prosessiin mahdollistaa hänen mukaansa myös “pimeän kulttuuriperinnön” tarkastelun.   Digitaalisten pelien kulttuuriperintöprosessi on ollut Suomen pelimuseon tutkijan, filosofian...