Painamisen tai mustesuihkutulostamisen avulla elektroniikkaa voidaan lisätä tarkasti niihin paikkoihin missä sitä tarvitaan. Toiminnalliset musteet mahdollistavat älyn tulostamisen jopa joustaville ja pehmeille pinnoille. Ala on vielä nuori, mutta se arkipäiväistyy...