Valintakokeisiin osallistuvien turvallisuus pyritään varmistamaan huolellisella etukäteisvalmistelulla. Viimevuotisten etäkoejärjestelyjen hyötyjä ei haluta kuitenkaan unohtaa kokonaan.