Filosofian tohtori Anu Viljanmaa tarkastelee väitöstutkimuksessaan tulkin ammatillista kuunteluosaamista. Tulkki on hänen mukaansa työssään “kaikkien ja ei-kenenkään puolella”. 

Tulkki havainnoi työssään jatkuvasti kielellisen sisällön lisäksi sanatonta viestintää, kuten ihmisten eleitä ja tunnetiloja, kertoo filosofian tohtori ja yliopisto-opettaja Anu Viljanmaa Tampereen yliopistosta. Havaitessaan esimerkiksi itseensä kohdistuvan epäluottamuken tulkki reagoi tilanteeseen pyrkimällä osoittamaan luotettavuutta esimerkiksi kehonkielellään ja katsekontaktilla.

Puolueettomuus ja vaitiolovelvollisuus määrittävät ammattitulkin työtä jokaisessa tulkkaustilanteessa. Tulkit saattavat päätyä työtilanteissa vaikeidenkin asioiden äärelle esimerkiksi rikoskuulusteluissa tai oikeussaleissa.  

“Aineistostani löytyy muutama kertomus tilanteista, joissa tulkit ovat kieltäytyneet työtehtävästä sen vuoksi, etteivät aiheen omakohtaisuuden vuoksi kokeneet kykenevänsä pysymään tilanteessa puolueettomina. Tämän tiedostaminen osoittaa omalta osaltaan ammattitaitoa”, Viljanmaa toteaa.  

Anu Viljanmaan saksankielinen väitöskirja “Professionelle Zuhörkompetenz und Zuhörfilter beim Dialogdolmetschen” tarkastettiin Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa 12.12.2020.  

Toimittaja: Lotta Karinen