Filosofian tohtori Anu Viljanmaa tarkastelee väitöstutkimuksessaan tulkin ammatillista kuunteluosaamista. Tulkki on hänen mukaansa työssään “kaikkien ja ei-kenenkään puolella”.