Kun Facebook kymmenen vuotta sitten oli se iso juttu, on sosiaalisen median maailma tänään paljon kerrostuneempi ja monimuotoisempi. Millaiselta media-arki näyttää vuonna 2030, kun nuoret saavat kuvitella sen? Se selviää kevään mittaan kuvittelutyöpajoissa.

Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -projektissa on saatu 450 kyselytutkimuksen vastausta, joissa nuoret kertovat median käyttönsä nykytilasta ja ajatuksistaan siitä.

Vaikka mobiililaitteet näyttäisivätkin kasvaneen kiinni nuorten käsiin, tulee kyselytutkimuksessa esiin myös jonkinasteista kyllääntymistä älylaitteisiin ja sovelluksiin, jotka lohkaisevat ison osan arjesta.

Nuoret esittelevät keinoja, joilla hallitsevat ja rajoittavat itseään kännykän ja somealustojen käytössä. ”Hallinnan halusta kertovat myös somepaastot, sovellusten poisto kännykästä ja itselle asetetut aikarajoitukset ja esto-ohjelmat”, projektin tutkija Auli Harju Tampereen yliopistosta sanoo.

Kyselyssä nuoret myös esittävät toiveita laitteiden kestävyydestä, ympäristöystävällisyydestä ja ihmislähtöisyydestä. Tällaisista ja muista kyselytutkimuksen vastauksista poimitaan teemoja kuvittelutyöpajoihin, joita keväällä järjestetään nuorille etäyhteyksin. Teemoja kuvittelun pohjaksi esittävät myös yhteistyökumppanit Turun Sanomat ja Yle.

Työpajoissa nuoret kuvittelevat muun muassa sitä, millaista heidän viestintänsä on vuonna 2030. Millaisia välineitä he silloin käyttävät, ja mihin tarkoituksiin? ”Tulevaisuushan ei ole aikahyppy, vaan se riippuu myös meidän toiminnastamme ja valinnoistamme. Millaiset kehitykset olisivat toivottavia ja millaiset eivät”, Auli Harju sanoo.

Hankkeessa myös pilotoidaan sitä, miten kuvitteleminen toimii menetelmänä. Harjua kiinnostaa erityisesti se, päästäänkö kuvittelemisessa irti tämän päivän tavoista ja välineistä, vai raahataanko niitä mukana vuoteen 2030.

Toimittaja: Pia Sivunen Kuva: Pixabay.com

Tutkija Auli Harju oli vieraana Tutkain-ohjelmassa 26.1.2021.