”Verkkouutisten kommentoijat haluavat vaikuttaa ja osallistua, jakaa tietoa ja mielipiteitä sekä ratkaista ongelmia. Tavoitteet voivat olla henkilökohtaisia, kuten mielipahan purkamista ja itsensä viihdyttämistä, tai vahvasti yhteiskunnallisia”, sanoo verkkouutisten kommentointia tutkinut Veera Kangaspunta.

Verkkouutisten kommentointi on sidoksissa ympäristöihin ja asiayhteyksiin.  Keskustelukumppanilla on suuri merkitys, ja jo verkkolehti itsessään luo omanlaisensa ympäristön jo teknisten ja maantieteellisen seikkojen vuoksi.

Veera Kangaspunta tutki kommentointia Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta kertoneessa verkkouutisoinnissa marraskuusta 2012 toukokuuhun 2013 paikallisessa Sotkamo-lehdessä, maakunnallisessa Kainuun Sanomissa ja valtakunnallisessa Helsingin Sanomissa. Tutkimusaikana kommentteja kertyi kaikkiaan 20 000–25 000, uutisia oli 600–700.

Paikan ja median suhde vaikutti kommentointiin selvästi. ”Tulkitsin niin, että paikallislehdessä kommentoijat saattoivat nostaa itsensä samalle viivalle päättäjien kanssa, keskustella tasavertaisina ja haastaakin heitä”, Veera Kangaspunta kertoo.

”Maakunnallisessa lehdessä mentiin yleisemmälle tasolle, ja verkkolehteen liittyvät käytännöt vaikuttivat siihen, että kommentit olivat lyhyitä, teräviä pointteja, eivät seikkaperäistä pohdintaa. Helsingin Sanomien uutiskommenteissa oli eniten pitkiä, asiantuntijoiden tai itseään sellaiseksi tituleeraavien tekstejä, jotka kiistelivät keskenään ja pudottivat muita keskustelusta”, Kangaspunta summaa.

Hänen mielestään verkkouutisten kommentoinnilla on merkitystä kommentoijille. Merkitykset voivat olla vahvasti yhteiskunnallisia ja jaettujen ongelmien ratkaisuun pyrkiviä tai sitten hyvinkin yksilöllisiä – joko tai, tai sitten molempia.

Veera Kangaspunta tutki verkkouutisten kommentointia mediatutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Tampereen yliopistossa. Jatkotutkimuksessaan hän selvittää verkkouutisten kommentoijien motiiveja. Suomen Kulttuurirahasto myönsi hänelle juuri tutkimukseen 30 000 euroa Maija-Liisa Heinin rahastosta.

Toimittaja: Pia Sivunen

Kuva: Ulla Kangaspunta

Apurahatutkija Veera Kangaspunta oli vieraana Tutkain-ohjelmassa 2.2.2021.