Kuntatutkija Jenni Airaksisen mukaan uudessa tilanteessa on merkityksellistä, kuinka vaalien siirto vaikuttaa kuntavaaliehdokkaiden kampanjointiin.

Kuntavaalien siirtäminen keväästä alkukesään pitkittää ehdokkaiden vaalityötä. Turnauskestävyyden lisäksi vaalityö vaatii myös sopeutumista: kun vaalimökeillä tai toreilla ei voi tavata, kohtauspaikoista jäljelle jää sosiaalinen media.

“On kiinnostavaa, millaiset ehdokkaat korostuvat sosiaalisessa mediassa ja onko mielipiteen muodostuminen somen kautta erilaisempaa kuin kasvokkaisessa kohtaamisessa”, sanoo kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta.

Airaksisen mukaan vaalien siirto ei ole niin iso asia kuin äkkiseltään voisi ajatella.

“Pandemian poikkeuksellisuuteen verrattuna kuntavaalien siirto ei ole erityisen dramaattista. Vasta muutama vuosi sitten kuntavaalien ajankohta siirrettiin pysyvästi syksyltä keväälle, jotta uudet valtuutetut pääsisivät heti vaikuttamaan seuraavaan talousarvioon.”

Rakentavaa keskustelua tarvitaan

Myös somen keskustelukulttuurin merkitys äänestäjiin mietityttää Airaksista. Hänen mukaansa konsensusta ja yhteistyötä ajavat ehdokkaat saattavat jäädä helposti jyrähtelijöiden ja ärähtelijöiden jalkoihin.

“Kunnissa tärkein vallan muoto on kuitenkin kollektiivien kautta toimiminen, eli miten saada muut tukemaan omaa näkemystä.”

Airaksinen korostaa, että vaikka vaaleja ei olisi päätetty siirtää, päätöstä olisi kritisoitu joka tapauksessa. Toisten mielestä koronan ei pitäisi rajoittaa yhteiskunnan toimintaa enemmän kuin on tarpeellista, toisten mielestä rajoitustoimet eivät vielä riitä. 

“Tässä ristiaallokossa on sekä kansallisten, että paikallisten päätöstentekijöiden toimittava.”

Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 26.5.–8.6.2021. Vaalien äänestyspäivä on 13.6.2021.

Toimittaja: Hanne Vuorela
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto