Yliopistot suosittelevat hakijoille lähikontaktien välttämistä kahden viikon ajan ennen kokeita. Riskiryhmille ei tarjota erityisjärjestelyjä.

Yliopistojen valintakokeet järjestetään tänä keväänä kampuksilla turvallisuusohjeita noudattaen. Rehtorineuvosto Unifin mukaan suunnitelmassa on huomioitu vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt. Valintakoetilaisuuksia ei luokitella yleisötilaisuuksiksi, joten niitä eivät koske yleiset kokoontumisrajoitukset.

Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala kertoo tiedotteessa, että neuvosto on arvioinut fyysisten valintakoetilaisuuksien järjestämisen olevan näissä olosuhteissa paras tapa toteuttaa oikeudenmukaiset opiskelijavalinnat.

“Olemme valmistautuneet valintojen toteuttamiseen huolellisesti ja katsoneet, että kokeet voidaan toteuttaa tarkoin turvajärjestelyin. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että jokainen kantaa vastuunsa ja tulee paikan päälle vain terveenä ja turvallisuusohjeita noudattaen.”

Turvallisuusohjeistus julkaistu, lisää ohjeita hakijoille vielä tulossa

Yliopistot ovat laatineet hakijoille turvallisuusohjeet, joita valintakoetilaisuuksin osallistujien tulee noudattaa. Ohjeistuksessa käsitellään Unifin mukaan myös valintakoetilaisuuksiin matkustamista sekä koepaikalla toimimista. Yliopistoilta on tulossa hakijoille myös tarkempia ohjeita koskien yksittäisiä kokeita. Näistä viestitään sähköpostilla sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen omilla verkkosivuilla.

Yliopistojen turvallisuusohje hakijoille löytyy Unifin, yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta.

Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään 17.–31.3.2021.

Muokattu 15.3.2021 klo 11:36: Korjattu otsikosta sana lähikokeina muotoon kampuksilla.

Toimittaja: Hanne Vuorela
Kuva: Jenni Toivonen / Tampereen yliopisto