Tampereen korkeakouluyhteisön valintakokeet liikuttavat tuhansia opiskelupaikkaa hakevia ja satoja kokeiden järjestelyihin osallistuvia. Tampereen yliopiston opiskelijapalveluiden päällikkö Kaisa Keskitalo kertoo valintakokeiden olevan iso operaatio, jossa turvallisuudesta huolehditaan monin keinoin.

Huolellisia turvallisuusjärjestelyjä tarvitaan, sillä Tampereen yliopisto järjestää keskustan, Hervannan ja Kaupin kampuksilla kaikkiaan 30 valintakoetta, joihin opiskelijat tulevat paikan päälle. Rupeama alkoi huhtikuun lopulla teatterityön toisen vaiheen kokeilla, ja valintakokeet kaikkiaan kestävät kesäkuun yhdenteentoista päivään asti.

Tampereen yliopiston valintakokeista suurin on toukokuun 25. päivänä pidettävä lääketieteen koe, johon odotetaan yli 1 800 hakijaa paikalle. Pienimmissä kokeissa puhutaan 10–20 hakijasta.

Turvatoimet maksimissa, kohtaamiset minimissä

Valintakokeiden pitää olla turvallisia niin niihin osallistujille kuin kokeiden järjestäjille ja valvojille.  Tampereen yliopiston opiskelijapalveluiden päällikkö Kaisa Keskitalo kertoo keinovalikoiman turvallisuusjärjestelyissä olevan laaja.

”Valintakokeet ovat lähtökohtaisestikin hyvin koordinoituja ja valvottuja tilaisuuksia. Yksilön liikkumista kokeissa kontrolloidaan, ja sitä voidaan myös jälkikäteen tarkastella ja jäljittää”, hän toteaa.

”Ohjaamme tilanteita ja tapahtumia kampukselle saapumisesta sieltä poistumiseen. Kahden metrin turvaväleistä huolehditaan koko kokeen ajan. Sekä valvojilta että hakijoilta edellytetään maskin käyttöä, ja jos on terveydellisiä esteitä maskin käytölle, on voinut hakea erityisjärjestelyjä”, Kaisa Keskitalo kertoo.

Valvojien suojavarusteet eli maskit, kertakäyttökäsineet ja visiirit ovat samaa tasoa kuin esimerkiksi koronapotilaita sairaaloissa hoitavilla henkilöillä.

Kaisa Keskitalo sanoo erityisesti isommissa tilanteissa olevan keskeistä, että hakijamassat eivät missään vaiheessa kohtaa keskenään. ”Hakijat ohjataan etukäteen ilmoitettuihin saapumispisteisiin, jotka ovat ulkotiloissa. Isoissa kokeissa myös porrastetaan saapumisaikoja. Hakijat saatetaan pienissä ryhmissä ja turvavälejä noudattaen koesaleihin.”

Hakijat saavat tarkan etukäteisohjeistuksen. Siivouksesta ja ilmanvaihdosta huolehditaan tehostetusti.

”Keskeinen toimi on myös tilannehuoneiden organisointi. Ne vastaavat kokeiden aikaisesta organisoinnista ja viestinnästä sekä saleihin että kampusten välillä, ja tarvittaessa myös ulospäin.”

Myöhässä tuleva jää ovien taakse

Suositus on, että valintakokeisiin osallistuja välttäisi lähikontakteja kahden viikon ajan ennen kokeita sekä valintakokeiden aikana. Suosituksen noudattaminen voi olla monelle hakijalle vaikeaa, mikä tuo koetilanteisiin riskiä.

”Koronavirustilanteessa kun eletään, niin kaikki tapaamiset ja tilaisuudet sisältävät riskin, että altistumisia voi tapahtua. Se on tosiasia. Halusimme antaa suosituksen välttää sosiaalisia kontakteja ja välittää näin viestiä vastuullisesta toiminnasta, mutta tietenkin ymmärrämme hakijoiden erilaiset tilanteet. Onhan esimerkiksi työssä käyvälläkin oikeus osallistua kokeeseen”, Kaisa Keskitalo sanoo.

Hän muistuttaa, että tänä vuonna on erityisen tärkeää, että hakijat ovat ajoissa kokeissa. ”Myöhässä tulevia ei voida ottaa koealueelle, vaan ovet menevät kiinni, kun koe alkaa. Matkaan siis kannattaa varata aikaa.”

Kaisa Keskitalo kehottaa myös tarkistamaan, että mukana on voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Normaalitilanteissakin nähdään hänen mukaansa usein, että henkilöllisyystodistuksen hukassa olo tai vanhentuminen on huomattu vasta viime hetkillä. Kannattaa siis hoitaa asia nyt ajoissa kuntoon.

Useita satoja rekrytoitu valvontaan

Valintakokeet on hajautettu ajallisesti ja salijärjestelyiltään, joten valintakoevalvojiakin tarvitaan enemmän kuin tavallisesti. Henkilökunta ja opiskelijat ovat voineet ilmoittautua valvojiksi, ja kiinnostusta on ollut mukavasti. Huhtikuun lopulla ilmoittautuneita oli jo yli 600. Suuri osa heistä on opiskelijoita, mutta huomattava määrä on myös henkilökunnan jäseniä.

”Pyrimme siihen, että jokaisessa valintakoesalissa on henkilöitä, joilla on valvonnasta kokemusta, ja jotka kuuluvat henkilökuntaan. Myös ulkoalueohjaajia ja hakijoiden opastajia tarvitaan.”

Järjestelyissä ja valmisteluissa on lisäksi mukana iso joukko henkilöstöä yliopiston koulutuksen ja oppimisen tukipalveluista, tilapalveluista ja turvallisuusasiantuntijoista. ”Mittavia operaatioitahan nämä ovat. Näissä on paljon ihmisiä kiinni”, Keskitalo toteaa.

Sairaanhoitopiiri kiitellyt TAMKin järjestelyitä

Myös Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin valintakokeissa varmistetaan, että suuresta osallistujamäärästä huolimatta kontaktit jäävät vähiin.

”Osallistujat kuljetetaan ulkoa luokkiin maksimissaan 20 hengen porukoissa. Meillä on monta siipeä ja monta ovea tätä varten, joten isot joukot eivät kohtaa toisiaan”, kertoo TAMKin opiskelijarekrytoinnin päällikkö Marjo Korhonen.

TAMK on Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu. Valtakunnalliseen, digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on Tampereelle tulossa 8 300 kokelasta. Joukossa saattaa olla myös johonkin muuhun ammattikorkeakouluun hakijoita, samoin kuin Tampereelle hakijoita voi olla valintakokeissa muissa ammattikorkeakouluissa.

TAMKin valintakokeet järjestetään aikavälillä 31.5.–9.6. kahdeksana päivänä, joina kunakin pidetään koetilaisuudet sekä aamu- että iltapäivällä. Osallistujia on noin 600 koetilaisuutta kohti.

TAMK on järjestänyt valintakokeet jo kahdesti poikkeusolojen aikana, eikä niissä ole ilmennyt tartuntoja. Aiempaa kokemusta siis voidaan käyttää järjestelyissä nyt hyödyksi.

”Meillä on rekrytoitu 300 ihmistä koevalvojiksi ja ohjaajiksi käytäville ja pihalle sekä tehty hartiavoimin töitä sen eteen, että valintakokeisiin voi osallistua turvallisesti. Olemme keskustelleet PSHP:n (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) kanssa turvallisuusjärjestelyistä, ja sieltä on saatu viestiä, että tämän paremmin ei kokeita voisi järjestää”, Marjo Korhonen kertoo.

Varasuunnitelmana etäkoe

Suomen yliopistot päätyivät asiaa punnittuaan ja riskejä analysoituaan yhdessä siihen, että fyysistä läsnäoloa edellyttävät valintakokeet ovat tässäkin tilanteessa paras tapa toteuttaa oikeudenmukaiset ja hakijoille yhdenvertaiset opiskelijavalinnat, jotka valvomattomassa etäkokeessa vaarantuisivat.

 Jos pandemiatilanne muuttuisikin huonompaan suuntaan, valintakokeet joka tapauksessa turvataan. Yliopistot ovat yhdessä varautuneet siihenkin, sillä opiskelijavalinnat on saatava tehtyä.

Jos fyysiset kokeet estyisivät eli tulisi esimerkiksi viranomaispäätöksiä, jotka kieltäisivät ne, niin sitten ne järjestettäisiin jollakin tavalla etänä. Tampereen yliopiston opiskelijapalveluiden päällikkö Kaisa Keskitalo pitää tällaista vaihtoehtoa tässä vaiheessa epätodennäköisenä.

”Se tosiaan vaatisi viranomaisten kiellon. Näitä valintakokeita ei lasketa yleisötilaisuuksiksi, joten kieltoa järjestää valintakokeita ei tässä koronaepidemian aikana ole missään vaiheessa ollut”, Keskitalo sanoo.

Toimittaja: Pia Sivunen

Kuva: Kaisa Keskitalon kuvasi Sami Reivinen, Valokuvaamo KLIK