Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorina juuri aloittanut Ritva Leino uskoo yhdessä oppimiseen ja tekemiseen, yleisön osallistamiseen, rohkeista kokeiluista saataviin kokemuksiin sekä – ja ennen kaikkea – innostukseen, uteliaisuuteen ja ajatteluun.

Ritva Leino on pitkän linjan media-ammattilainen, joka tuo kokemustaan journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen alkaneena lukuvuonna. Monipuolisissa tehtävissä Yleisradiossa toiminut Leino on viimeksi työskennellyt julkaisemisen ja sisältöjen kehittämisen parissa. Erilaiset kokeilut, uudenlaiset projektit ja työkalujen kehittäminen ovat hänen ominta aluettaan.

Oppimista vuorovaikutuksessa

Ritva Leino esimerkiksi perusti kollegansa kanssa vuonna 2014 Yleen koelaboratorion, jonka ideana on olla paikka kehittämiselle, kokeiluille ja arjen käytäntöön vietävien uusien työkalujen luomiselle. Koelaboratoriossa ei ole opettajia ja oppilaita, vaan se on verkosto, jossa jaossa olevat kokemus, ideat ja ajatukset tarjoavat kasvun ja oppimisen paikkoja, hankkeita ja projekteja. Sinne kertyy kuin pankiksi oppia ja kokemusta, joita voi sitten hyödyntää sisältöjen teossa ja uuden luomisessa. Kokemukset voivat olla myös pään seinään lyömistä, mikä on hyvin arvokasta. Siinä nähdään, mikä ei toimi.

Leino ei työelämäprofessorinakaan tee tiukkaa jakoa opettajan ja oppilaiden välille. ”En näe maailman olevan mitenkään valmis niin, että joku opettaja voi opettaa jotain, vaan ajattelu ja työkalut kehittyvät vuorovaikutuksessa.”

”Median muutos on niin valtava, että emme voi toistaa vanhoja työtapoja ja -malleja. Meidän on kaikkien kuunneltava toisiamme, opittava ja kehitettävä tätä alaa. Yhdessä oppiminen on asia, jota toivon meidän voivan myös täällä yliopistolla tehdä. Lähtökohta ei ole se, että joku sanoo, miten tehdään, vaan opiskelijat haastetaan yhdessä oppimaan ja hakemaan sitä oppia, ja minä ja jotkut muut voimme olla sparraajia”, Ritva Leino sanoo. 

Journalistiikan opiskelijoille on luvassa monimediaista tekemistä ja osallistavien projektien rakentamista. ”Ihmisten mukaan ottamista journalismin ja sisältöjen tuottamiseen. Sitä toivon voivani opettaa, mutta niin, että opiskelijat itse tuovat siihen paljon lisää.”

Teorian ja käytännön välistä juopaa umpeen

Tampereen yliopistossa 1970- ja 1980-lukujen taitteessa opiskelleelle Ritva Leinolle on jäänyt opiskeluajoista mieleen erityisesti kiinnostavat ihmiset, keskustelut ja verkottuminen.

”Ja hyvin vaikutusvaltaiset luennoitsijat. Itse innostuin valtavasti myös teoriasta, mutta täytyy sanoa, että kun oli kuunnellut pohdintoja Habermasista, niin kesätöiden arki mansikoiden hinnanmuodostuksen miettimiseen oli vaikea paikka. Teorian ja käytännön yhteensovittamisen haaste on vaivannut minua koko elämän. Se juopa oli todella iso, ja toivon, että pystyisin jollain tavalla omalla tekemiselläni ja toiminnallani kuromaan sitä umpeen.” 

Ritva Leino ei usko työelämäprofessorina vain antavansa, vaan erityisesti saavansa paljon. ”Minua kiinnostaa todella paljon se, mitä nuoret opiskelijat ajattelevat ja miten he median näkevät; mitä he odottavat alalta, miten näkevät sen mahdollisuudet, mitä osaavat ja miten he kaiken kaikkiaan mediaan suhtautuvat.  Minähän olen toiminut aika paljon ammattilaisten kanssa, ja siellä vallitsevat omanlaisensa lainalaisuudet. Opiskelijoiden kanssa on mahdollisuus nähdä se, millaiseksi tulevaisuus on menossa journalismissa ja mediassa. Hehän sen tekevät, täällä ovat ne tulevaisuuden tekijät. Tämä on mahtava näköalapaikka, jota parempaa en voisi kuvitella.” 

Toimittaja: Pia Sivunen

Kuva: Kirsi Lempola

Kuuntele Ritva Leinon haastattelu Soundcloudissa