Uusi sähkömarkkinalaki alentaisi siirtomaksujen korotuskattoa ja muuttaisi Energiaviraston valvontamallia. Muutos ei välttämättä näy heti sähkölaskussa. “Kuluttajilla on noin miljardin velka sähkönsiirtoyhtiöille”, sanoo sähkötekniikan professori Pertti Järventausta. 

Hallitus pyrkii hillitsemään sähkönsiirron hintojen nousua valmistelussa olevalla lakimuutoksella. Tiettyjen siirtoyhtiöiden asiakkailla muutokset näkyvät kuitenkin vasta viimeistään vuonna 2028.

Sähkötekniikan professori Pertti Järventaustan mukaan tämä johtuu siitä, että sähkönsiirtoyhtiöille on syntynyt noin miljardi euroa alijäämää edellisen valvontakauden aikana. Yhtiöillä on oikeus periä alijäämä asiakkailta. Järventausta arvioi, että kaikki yhtiöt eivät kuitenkaan tule sitä tekemään. Hän uskoo, että pitkällä aikavälillä hallituksen kaavailema lakimuutos kohtuullistaa sähkönsiirron hintojen nousua.

Sähkönsiirtoyhtiöt ovat niin sanottuja luonnollisia monopoleja, joita valvoo Suomessa Energiavirasto. Energiavirasto määrittää, millainen tuottotaso on sähkönsiirtoyhtiöille kohtuullista, ja se käyttää tuon tason määrittämiseen valvontamallia. Nykyisellään monimutkainen valvontamalli on mahdollistanut joillekin yhtiöille jopa kymmenien prosenttien tuotot sijoitetulle pääomalle.

Järventausta on mukana työryhmässä, joka antaa sähkönsiirtoyhtiöitä valvovalle Energiavirastolle lausunnon sähkönsiirtotariffien laskemisesta. Hän on myös ollut eduskunnassa kuultavana sähkön siirtohinnoista.

“Energiaviraston valvontamallissa olevat valuviat tulisi korjata. On hyvä, että siirtoyhtiöt pystyvät tekemään investointeja sähköverkkoon, mutta valvontamallin ei tulisi mahdollistaa omistajille kohtuuttomia tuottoja”.

Toimittaja: Sandra Nenonen

Kuva: Marko Kallio Skyfox / Tampereen yliopisto

Sähkötekniikan professori Pertti Järventausta oli vieraana Tutkain-ohjelmassa 30.3.2021.