Poikkeusaika värittää kesäkuussa käytäviä kuntavaaleja. Sosiaalisessa mediassa saattavat nousta esiin kärkkäät ehdokkaat, vaikka kunta-arki vaatii yhteistyökykyä.

Tampereen yliopiston kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori Jenni Airaksinen arvioi, että koronan jälkihoito tulee näkymään syksyllä laajasti kunnissa. Hän nostaa esimerkeiksi hoitovajeen ratkaisemisen, harrastustoiminnan käynnistämisen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisen. Vaikka sote-uudistus tulisi, lasten, nuorten ja lapsiperheiden asiat ovat Airaksisen mukaan edelleen kunnan peruskauraa.

“On ihan puppua, että hyvinvointi siirtyisi pois kunnista sote-uudistuksen myötä. Kyllä se perheiden ja ihmisten hyvinvointi edelleen rakennetaan siellä kunnissa.”

Myös talouskysymykset ovat kestoaihe vaaleissa. Airaksisen mukaan monet kunnat painivat taloudellisten haasteiden parissa, vaikka koronatuet toivatkin talousongelmiin hetkellisen hengähdystauon. Airaksinen korostaa, että äänestäjien on tiedettävä, miten oma ehdokas toteuttaisi talouden sopeuttamisen, eli nostaisiko tämä esimerkiksi veroja vai supistaisiko palveluverkkoa.

Somekeskustelu kärjistää kysymyksiä

Airaksisen mukaan tulevissa kuntavaaleissa pärjäävät ehdokkaat, jotka ovat eteviä sosiaalisen median käytössä. Samalla hän kantaa huolta siitä, pääsevätkö yhteistyökykyisimmät ehdokkaat läpi somevaaleissa. 

“Somessa ääripäät, ylilyönnit ja pöyristely korostuvat. Kuitenkin kuntapäätöksenteossa arvokkain henkilö on se, joka pystyy rakentavasti saattamaan yhteen eriäviä näkökohtia ja ratkaisemaan ongelmia.”

Airaksinen pohtii myös, miten uudet ehdokkaat saavat näkyvyyttä. Ilman livekampanjointia heidän voi olla vaikea päästä vakuuttamaan äänestäjiä omista näkemyksistään. Muutenkin Airaksisen mukaan kuntavaaleissa äänet kasaantuvat jo ennestään tunnetuille ehdokkaille, kuten kansanedustajille.

“Toivoisin, että suositut ja kokeneet kehäketut nostaisivat esiin omien puolueidensa uusia kasvoja. Näin voisimme kouluttaa uusia päättäjiä yhteiskunnallisiin kysymyksiin”

Tampereen vaaliteemoina keskustan elävöittäminen ja liikkuminen

Tampereella yksi kuntavaalien puheenaihe on yksityisautoilun ja julkisen liikenteen kysymykset. Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto / Tampere University

Tampereen kaltaisessa kasvukeskuksessa nousevat esiin erilaiset teemat kuin maaseutumaisissa kunnissa. Jenni Airaksinen nostaa esiin liikkumisen kysymykset, keskustan elävöittämisen, huumeidenkäytön lisääntymisen ja nuorten ruuhkautuneet mielenterveyspalvelut.

Myös työvoimapalveluita kaavaillaan siirrettäväksi TE-toimistoilta kuntien vastuulle. Tampere on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa se vastaa osin alueensa TE-palveluiden tarjoamisesta. Airaksisen mukaan tämä muutos on otettu Tampereella hyvin vastaan.

”Tampere on ollut edelläkävijä työelämätoimintojen tukemisessa. Työllisyyskysymykset ovat kuntien elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeitä, sillä juuri niillä luodaan vaurautta ja hyvinvointia.”

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys alkoi 26.toukokuuta. Kuntavaaleja siirrettiin kesäkuulle koronapandemian vuoksi.

Lisää kuntavaaleista kuulet Radio Moreenin Verstas-erikoislähetyksessä torstaina 27.5. klo 13 — 15.

Toimittaja: Sandra Nenonen

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto