Vieraaseen kaupunkiin tai ensimmäiseen omaan kotiin muuttaneelle opiskelijalle on tärkeää tutustua muihin ja päästä osaksi opiskelijayhteisöä. Koronavirus on kuitenkin tuonut uudenlaisen haasteen ryhmäytymiselle: Miten tutustua opiskelutovereihin, kun heitä saa tavata vain pienissä ryhmissä tai netin välityksellä? 

Tampereen yliopistossa jo kaksi vuosikurssia on aloittanut opintonsa koronarajoitusten keskellä. THL toteutti alkuvuodesta 2021 Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointikyselyn, jonka ennakkotulosten mukaan yli puolet opiskelijoista kokee yksinäisyyden tunteen lisääntyneen ja noin 80 prosenttia on vähentänyt yhteydenpitoa opiskelukavereihin.

Annina Kipposen mielestä tuutorit ovat tärkeä vertaistuki uusille opiskelijoille. Kuva: Kirsi Lempola

Tampereen ylioppilaskunnalle tuutorointi on tärkeä keino edistää opiskelijoiden hyvinvointia.

“Meillä on vuosittain yhteensä noin 900–1100 tuutoria kansallisella ja kansainvälisellä puolella. Meillä on laadukkaita koulutuksia, joissa käydään läpi hyvinvoinnin asioita, opintoihin kiinnittymistä, ryhmäytymiseen liittyviä asioita, yhdenvertaisuutta ja niin edelleen”, sanoo tuutoroinnin asiantuntija Annina Kipponen. 

Hänen mukaansa TREYllä on tehty tuutoreille myös oppaita etäopiskeluun ja ryhmäytymiseen liittyen.

“On pyritty tekemään etäopiskelusta ja yhteydenpidosta helpommin lähestyttävää.” 

Kampus on uusi myös osalle tuutoreista

Puolitoista vuotta jatkuneen etäopiskelun aikana TREYn asiantuntijat ovat kerenneet oppia paljon siitä, mitkä ratkaisut toimivat parhaiten. Ylioppilaskunta on tehnyt myös kyselyitä, joiden tulokset ovat samassa linjassa THL:n tutkimuksen kanssa: Yliopisto on sulkenut joitakin palveluita ja opiskelijat eivät ole päässeet paikan päälle opiskelemaan, mikä on johtanut yksinäisyyden lisääntymiseen, opintojen viivästymiseen ja hyvinvoinnin heikentymiseen.

Pandemia-aika näkyy myös siinä, että vuonna 2020 opintonsa aloittaneet tuutorit eivät ole itsekään päässeet käymään kampuksilla rajoitusten vuoksi.

“He ovat tarvinneet vanhemmilta opiskelijoilta tukea siihen, että ovat ensin itse löytäneet paikat ja päässeet sitten tuutoroimaan”, Kipponen kertoo.

Kipposen mielestä tuutortoiminta on todella tärkeää uusille opiskelijoille. Tuutorit ovat vertaistukena, tutustuttavat opiskelijakulttuuriin ja näyttävät miten yliopistolla toimitaan.

Tutustuminen hoituu vaikka vesisateessa

Viestinnän ainejärjestö Reettorit ry:n tuutorvastaava Heini Maula kertoo, että tapahtumia on järjestetty ulkona tai pienissä ryhmissä.

“Esimerkiksi piknikkejä, pihapelailua, rentoa hengailua pienissä ryhmissä ja suunnistusta pääkampuksen ja Tampereen alueella. Olemme hyödyntäneet myös paljon viestintäkanavia, jotta [uudet opiskelijat] pystyvät pitämään matalalla kynnyksellä yhteyttä opiskelukavereihin.”  

Haastavinta Maulan mukaan on ollut tapaamisten järjestäminen sisätiloissa: kymmenen hengen kokoontumisrajoituksen aikana sopivien tilojen löytäminen suurelle ryhmälle ei ole aina helppoa. Ulkona pakkaa ovat sekoittaneet sääolosuhteet. Uudet opiskelijat ovat kuitenkin olleet hyvin innokkaita osallistumaan tapahtumiin, vaikka sitten vesisateessa. 

Tampereen Yliopistolta ja TREYltä Maula kokee saaneensa riittävästi tukea tuutorointiin. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa, että yleisen suhtautumisen opiskelijoiden tilanteeseen pitäisi muuttua. Moni ajattelee, että aikuisten ihmisten tulisi pärjätä ilman tapahtumia ja ne aiheuttavat turhaa häiriötä sivullisille.

“Kun suurin osa opiskelusta tapahtuu etäpainotteisena, tuutorointi saattaa olla joidenkin ainoa kontakti arkipäivässä ja ainoa tapa kiinnittyä yliopistoyhteisöön, uuteen kaupunkiin ja sitä kautta jopa koko yhteiskuntaan. Ilman sitä syrjäytymisen riski voi olla tosi korkea.” 

Toimittaja: Kirsi Lempola

Artikkelin pääkuva: Heini Maulan arkistosta. Vasemmalta Iida Päärnilä, Jesse Sironen, Veera Känsälä, Anni Lauttia ja Heini Maula.