Tampereen yliopiston vararehtori Marja Sutela kertoo, että ensimmäisen tartuntaketjun jälkeen yliopisto on kehittänyt viestintää vaihto-opiskelijoille. Yliopisto päättää huhtikuun alkupuolella, otetaanko syksyllä uusia vaihto-opiskelijoita.

Tampereen yliopiston vaihto-opiskelijoiden keskuudessa levisi maaliskuun alussa uusi koronatartuntaketju. Koulutuksen vararehtori Marja Sutela kertoo, että matkan varrella yliopisto on oppinut ennen kaikkea siitä, mitä ja miten vaihto-opiskelijoille tulisi viestiä tilanteesta.

“Pidämme opiskelijoihin säännöllisesti yhteyttä sähköpostin välityksellä. Järjestämme Teams-kokouksia ja tarjoamme vaihto-opiskelijoille päivystyssähköpostin, johon olla yhdessä.”

Radio Moreeni haastatteli aiemmin vaihto-opiskelija Kateřina Kafkováa, joka toivoi selkeämpää viestintää yliopistolta, keskussairaalalta ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toasilta. Hän kertoi, että ensimmäisen tartuntaketjun aikana kukin taho ohjasi opiskelijat ottamaan yhteyttä jonnekin muualle. Sutelan mukaan yhteistyö Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Toasin ja infektiolääkäreiden kanssa on parantunut ja sitä tehdään tiiviisti.

”Yliopiston rooli on toimia koordinaattorina osapuolten välillä. Toas vastaa asuntoloihin liittyvistä asioista ja infektiolääkärit ohjeistavat karanteeneista.”

Jatkossa virtuaalivaihtoja

Sutelan mukaan yliopistossa valmistellaan parhaillaan päätöstä siitä, otetaanko uusia vaihto-opiskelijoita syyslukukaudella. Lopullinen päätös tehdään todennäköisesti huhtikuussa.

Koronatilanteen vuoksi Tampereen yliopiston kansainväliset kesäkoulut järjestetään täysin virtuaalisesti. Sutelan mukaan jatkossa perinteisten opiskelijavaihtojen ohella virtuaalivaihdot tulevat lisääntymään. 

“Virtuaalivaihtoihin voi sisältyä viikko pari tai vain muutama päivä vaihtokohteessa. Muuten opiskelu tapahtuu etänä omasta kotimaasta käsin”.

Toimittaja ja kuva: Sandra Nenonen